Gildelied

DE MARS VAN DE SINT-JORISGILDE

Componist: Toussaint-De Sutter

Tekstschrijver: Raadsheer Dubois

Wij zijn het leutig schuttersvolk

Dat spant de boog

Dat scherpt zijn oog

Dat houdt zijn hart steeds hoog

In zonnegloed en onweerswolk

Steeds trouw aan Vorst en Volk

 

En snort de pijl

En dreunt het lied

Dan is het feest  in ‘t schuttersdiet

Dan galmt de lach

Dan schuimt het bier

Sint-Jorisgild is hier

 

Bij ons laait glorend ‘t geestesvier

In ‘t snedig woord

In ‘t kunstvol oord

In broederlijk akkoord

In zonnegloed en onweerswolk

Steeds trouw aan vorst en volk

 

Wij bonden ‘t heden aan ‘t verleen

Bij ons in eer

Bloeit steeds en meer

De kunstzin van weleer

Hij rees verjongd uit d’ oorlogkolk

Tot glorie van ons volk