over de Gilde

Samenstelling

Euverdeken

Michel De Raedt

sedert 2021

Tonny De Bouvrie

2016-2021

Robert Rowan

2001-2016

Paul Dermine

1996-2001

Jean Cieters

1985-1996

Andre Geernaert

1973-1985

Fernand Delhaise

1958-1973

Henri Cooreman

1947-1958

Frans Coppejans

1904-1947

Eed

Deken

Alain De Trog

Griffier

Michel Rowan

Penning meester

Frédéric Martin

Proviseerder

Bart Verstraete

Conservator

Patrick Verlende

Doelmeester

Danny Brackenier

Doelmeester

Paul Deman

Doelmeester

Dominique Van De Velde

Hofmeester

Evar Wellens

Hofmeester

Dirk Abbeloos

Confreers

De titel van Confreer kan verleend worden aan Gildeleden, die vijf jaar als lid aanvaard zijn, die getuigen van een grote getrouwheid aan de Gilde en zijn tradities en die blijk geven van oprechte broederlijkheid.

De kandidaten tot titel van Confreer worden door de Eed voorgesteld op de halfjaarlijkse Confreersvergadering. 

Zij worden gekozen bij geheime stemming en met volstrekte meerderheid van de aanwezige Confreers.

Leden

De Gilde- of werkende leden zijn dezen die regelmatig de activiteit van de Gilde volgen.

Het aantal Gildeleden is onbeperkt.

PROCEDURE TOT AANVAARDING VAN EEN NIEUW LID

  1. Als genodigde bezoekt u de Gilde met uw gastheer. Indien er interesse is om lid te worden van de Sint-Jorisgilde zal u in kennis gesteld worden van de procedure.
  2. De genodigde stuurt een brief met cv naar de Eed met zijn aanvraag tot lidmaatschap.
  3. De AANVRAAG wordt al dan niet aanvaard door de Eed; bij aanvaarding start een proefperiode van 6 maanden.
  4. In deze proefperiode kan het kandidaat-lid deelnemen aan alle activiteiten (uitgezonderd de Koningschieting, Koningsaanstelling, Challenge van de Eed en het Patroonsfeest). Hij krijgt een voorlopig nummer toegewezen voor de schietingen en de bar.
  5. Na de proefperiode van 6 maand aanvaardt de Eed bij geheime stemming al dan niet de kandidatuur. Na gunstig advies wordt de kandidaat verwittigd en het formulier van bekendmaking ‘ad valvas’ uitgehangen
  6. Eén maand voor de eerstvolgende Confreersvergadering laat het kandidaat-lid aan de Euverdeken weten wie zijn Peters zijn. Deze worden op het formulier bijgevoegd en door hen ondertekend. Elke Gildebroeder die minimum vijf jaar lid is kan in aanmerking komen. Een lid van de Eed kan ook optreden als peter
  7. Op de Confreersvergadering wordt de aanvraag-brief met peters + cv voorgelezen.
  8. In de eerstvolgende vergadering van de Eed wordt bij geheime stemming de kandidaat al dan niet definitief aanvaard
  9. Betalen van intrede- en lidgeld.
  10. Eedaflegging op het Patroonsfeest, Doopceremonieel bij de Koningsaanstelling.

Organisatie

 De Gilde is juridisch gestructureerd onder de vorm van een Vereniging Zonder Winstoogmerk met de volgende identificatie:

Benaming:

Koninklijke en Soevereine Hoofdgilde van Sint-Joris Gent

Zetel:  

Buitenhof 35,  9000   Gent

Ondernemingsnummer:    

0409 933 480   RPR Gent