Sint Joris gilde

Publicaties

Museum van de Koninklijke en Souvereine Hoofdgilde van Sint-Joris te Gent  (158 blz) Gids voor de bezoeker

Auteur : Mevrouw Beatrix Baillieul

 

De geschiedenis van het oude Sint-Jorisgilde te Gent  (482 blz) vanaf de vroegste tijden tot 1887

Auteur : Mevrouw Josée Moulin-Coppens

 

De vier Gentse Hoofdgilden, Sint-Joris, Sint-Sebastiaan,  Sint-Antonius en Sint-Michiel  (120 blz)

Auteur : Mevrouw Beatrix Baillieul

 

Sint-Jorisgilde te Gent  (88 blz)  Van 1904 tot 1986 in ‘t Patershol

Auteur : Willy Debunderie

De groote Souvereine Hoofdgilde van den Edelen ridder Sint-Joris te Gent – 1016  (20 blz)

Auteur : Fernand Delhaise

De Belleman : Driemaandelijks tijdschrift

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van 700 jaar Sint-Jorisgilde Gent