Sint Joris gilde

Privacy

De vzw is GDPR (General data protection regulation) compliant.

De persoonsgegevens van de leden van de vzw worden verwerkt door de vzw Koninklijke en Soevereine Hoofdgilde van Sint-Joris Gent, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Buitenhof 35, om lidkaarten aan te maken voor de leden van de vzw, om de leden te informeren via het ledenblad “De Belleman” en sporadisch via mail.

Indien een lid niet wil dat zijn gegevens hiervoor worden gebruikt, kan dit lid dit mededelen aan de vzw. Het lid kan ook vragen welke gegevens de vzw hiervoor bijhoudt en ze laten verbeteren of wissen.

De Gilde is juridisch gestructureerd onder de vorm van een Vereniging Zonder Winstoogmerk met de volgende identificatie:

Benaming:

Koninklijke en Soevereine Hoofdgilde van Sint-Joris Gent

Zetel:  

Buitenhof 35,  9000   Gent

Ondernemingsnummer:    

0409 933 480   RPR Gent