Datum en uur

 1. De schieting heeft plaats op zondag

            De schieting begint stipt om 10 uur

 
Proefschoten

 1. De schutters hebben recht op maximum drie (3) proefschoten. Het gildelokaal zal om die reden open zijn van 9u30 uur om de eerste schutters toe te laten hun proefschoten te schieten op een daarvoor voorbehouden baan.

 

 1. De proefschoten moeten worden geschoten voor de schutter afgeroepen wordt om te komen schieten. Eenmaal afgeroepen  zijn er geen proefschoten meer mogelijk, ook niet in een eventuele volgende ronde. Een schutter heeft wel recht op nieuwe proefschoten ingeval een defect aan het wapen of de pijl werd geconstateerd.

 

Inschrijving

 1. De schutters melden zich spontaan aan bij de dienstdoende doelmeester en worden in deze volgorde ingeschreven; met uitzondering van de Koning en de heer Euverdeken die automatisch als eerste resp. tweede ingeschreven zijn.

 

 1. Alle inschrijvingen moeten tijdens de eerste twee ronden gebeuren.
  Alle inschrijvingen gebeuren binnen 2 uur na het starten van de schieting (m.a.w. tot max. 12u00).
  Na de tweede ronde worden er geen inschrijvingen aanvaard.

 2. Inleg voor de schieting is 3,00€. Gildenuniform is verplicht. Kandidaat-leden kunnen niet deelnemen aan de Koningschieting.

 

De schieting

 1. Er wordt geschoten op blazoenen voorzien van het Koningsringske.

 

 1. De Koning opent de schieting, bij afwezigheid van deze de Heer Euverdeken en bij afwezigheid van deze de eerste schutter die ingeschreven werd.

 

 1. Elke schutter schiet in volgorde van inschrijving (zie hoger) en moet zich onmiddellijk aanmelden wanneer hij opgeroepen wordt; zoniet verliest hij zijn beurt.

 2. Elke schutter geeft -per ronde- één (1) schot. Elk gegeven schot is geldig, zelfs al komt de pijl niet in het blazoen terecht.

 3. Een volgende ronde wordt onmiddellijk gestart vanaf het moment dat de laatst ingeschreven schutter -van de aan de gang zijnde ronde- zijn schot heeft gelost (indien er ondertussen geen nieuwe schutter het schietlokaal heeft betreden). Na 17.00 uur wordt er geen nieuwe ronde meer gestart. Een ronde die om 17.00 uur aan de gang is wordt wel afgewerkt.

            Indien na deze laatste ronde geen enkele schutter het Koningsringske heeft getroffen, zal de schieting verder gezet worden op de volgende maandag om 20.00 uur stipt. Hetzelfde reglement blijft van toepassing, doch de schutters moeten zich op maandag opnieuw inschrijven; de inschrijvingen gebeuren binnen het uur dwz. vóór 21u00, vóór aanvang van de derde ronde. Enkel de ingeschreven schutters van zondag kunnen zich opnieuw de maandag inschrijven. Na 22.00 uur wordt er geen nieuwe ronde meer gestart. Een ronde die om 22.00 uur aan de gang is wordt wel afgewerkt.

            Indien geen enkele deelnemer tijdens de schieting op maandag het ringske meeheeft, wordt de schieting verder gezet de volgende maandagen en onder dezelfde voorwaarden, en dit zolang tot er een deelnemer het ringske mee heeft.

 

 1. Wanneer een schutter mogelijks het Koningringske heeft geschoten, zal een doelmeester dit uitmaken.

 

 1. Wanneer een Koningsringske geschoten is, mogen de ingeschreven schutters welke in die ronde nog niet geschoten hebben, elk nog één (1) schot lossen. Er wordt geen nieuwe ronde meer gestart.

 

 1. Schutters die zich nadien inschrijven en vóór 12:00 uur, mogen één (1) schot naar het Koningsringske geven. Zij hebben recht op drie proefschoten welke binnen de 15 minuten moeten gegeven worden.

 

 1. Indien de Koning, titelverdediger, zich reeds twee jaar achtereenvolgens Koning geschoten heeft, zal in de daaropvolgende Koningschieting de artikels 13, 14, 16 en 17 niet toegepast worden mbt. de Koning. Het “sudden death”- principe zal ten voordele van de Koning toegepast worden. maw. de Koningschieting wordt afgesloten bij het eerste Koningschot van de Koning. De Koning wordt hierop volgend tot Keizer uitgeroepen.

 

Koningstitel

 1. Indien slechts één schutter het Koningsringske schiet, wordt deze schutter de nieuwe Koning.

 

 1. Indien er in de laatste ronde meerdere schutters het Koningsringske schieten; zal onder deze schutters één (1) kampschot op kampblazoen gegeven worden. Men mag geen proefschoten meer geven. De schutter die als laatste het ringske schoot zal aanvangen. De doelmeesters zullen -in samenspraak met de heer Euverdeken- de kampblazoenen uitmaken. De schutter met het beste kampschot wordt de nieuwe Koning.

Eerbetuiging aan de Koning

 1. Telkenmale de Gilde open is, biedt de St.-Jorisgilde zijn Koning een drankje (frisdrank of pint) aan. De Koning verbruikt deze de dag zelve.


Onvoorziene gevallen

 1. Alle gevallen of toestanden niet voorzien in dit reglement, zullen door de aanwezige doelmeesters in samenspraak met de heer Euverdeken beslecht worden. Hun beslissing is definitief.